80% af købsvolumen vurderet efter adfærdskodeks


80% af Følsgaards indkøbte volumen skal komme fra leverandører, der har tilsluttet sig virksomhedens adfærdskodeks, som støtter sig til FN's Global Compact, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende konventioner og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, lovgivning om konkurrence og regler mod korruption. Det er essentielt for os at fremme en fremtid, hvor miljømæssige og sociale hensyn går hånd i hånd med økonomisk vækst. Vores valg af samarbejdspartnere er kritisk for vores virksomheds succes, og vi udvælger med omhu. Vi sikrer, at deres produkter opfylder vores kunders forventninger og at disse partnere handler ansvarligt over for samfund og miljø.

Vi støtter vores leverandørers arbejde med ansvarlighed gennem dialog og tæt partnerskab og stræber efter dybdegående forståelse for ansvarlighed i hele forsyningskæden. Vi vurderer vores leverandører og gennemfører regelmæssige screening af dem to gange årligt i overensstemmelse med adfærdskodekset for at håndtere risici, forbedre leverandørpræstationen og sikre langvarige, solide forbindelser.

Code of conduct / Adfærdskodeks